Search
לחיפוש מתקדם

Shalom38040.htm

ת”ק (קרית-גת) 48748-05-10

 לאונרדו בורשטיין

נ ג ד

דניאל צרפתי

בית משפט השלום קרית-גת

[16.05.2011]

כב’ השופט אלון אינפלד

החלטה

הציור שהוגש להמחשה מוחזר לתובע.

האלבום ייסרק ע”י המזכירות ולאחר מכן יוחזר לתובע. האלבום מסומן ת/1.

החלטה

נוכח המחלוקת העובדתית בין הצדדים בשאלה אם הרטיבות בתוך דירתו של התובע אותה הוא שוכר מעמידר נגרמת כתוצאה מהבנייה של הנתבע אם לאו, אין מנוס ממינוי מומחה מטעם בית המשפט.

התיק יועבר לעוזרת המשפטית על מנת שתוכן הודעת מינוי מסודרת והצדדים יקבלו הודעה על שכר טרחת המומחה.

לאחר קבלת חוות דעת המומחה הצדדים יהיו רשאים להגיב בכתב תוך 14 יום ולאחר מכן יינתן פסק דין שיישלח לצדדים.

אני מתקן את החלטתי הקודמת – נוכח התמונות שיש בתיק אין צורך לסרוק את ת/1 ות/1 מוחזר לתובע.

ניתנה והודעה היום י”ב אייר תשע”א, 16/05/2011 במעמד הנוכחים.

Switch to desktop version