Search
לחיפוש מתקדם


בג"ץ 7160/09 טימותי סטיגר - נגד - שר הפנים; משרד הפנים בבית המשפט העליון בירושלים כבוד הרשם יגאל מרזל   ..

בג”ץ 7160/09

טימותי סטיגר

נ ג ד

1. שר הפנים

2. משרד הפנים

בקשה לפסיקת הוצאות

[27.12.2009]

בבית המשפט העליון בירושלים

כבוד הרשם יגאל מרזל

החלטה

לאחר עיון בחומר שלפני ובעמדות בעלי הדין, מסקנתי היא כי יש לזכות את העותר בהוצאותיו, מן המשיבים. אכן, הסוגיה שהועמדה לדיון בעתירה היתה – למעשה – מדוע לא תחול עליו העמדה שהביע היועץ המשפטי לממשלהבבג”ץ 9249/04 (מיום 2.2.09). נכונות המשיבים להעניק לעותר אזרחות בסמוך להגשת העתירה ובלא צורך בקיום דיון, מצביעה על כך כי העתירה היתה מוצדקת והובילה לקבלת הסעד, ונדמה כי מטעם זה השאירו המשיבים את ההכרעה בנדון לשיקול דעתבית המשפט. אשר לשיעור ההוצאות, הרי שאכן וכאמור הסעד ניתן תוך זמן קצר ביותר, בלא צורך בקיום דיון והגשת כתבי בית דין נוספים. אשר לתקופה בה ניסה העותר לקבל סעד לפני חוות הדעת שנמסרה בבג”ץ 9249/04, הרי שלא מצאתי מקום לכלול תקופה זו במסגרת פסיקת ההוצאות, שהרי שינוי המדיניות של המשיבים – כמסתבר – באה בתיק אחר ועל פניו בלא קשר ישיר להליך דנן והוצאות הגשת העתירה. שקלול כלל הנתונים שלעיל מוביל למסקנתי לפיה על המשיבים לשאת בשכר טרחת העותר בסך של 7,500 ₪. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום ההחלטה ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, י’ טבת תש”ע (27.12.2009).

יגאל מרזל, שופט

         ר ש ם

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   09071600_L04.doc   טו

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

Switch to desktop version