Search
לחיפוש מתקדם


רע"א 5679/97 קרנית -קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים - נגד - משה סבו דוד סבן חורי יגאל בבית המשפט העליון לפני הרשמת מ' אגמון ה ח ל ט ה ..

רע”א 5679/97

קרנית -קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

נגד

1. משה סבו
2. דוד סבן
3. חורי יגאל

בבית המשפט העליון

[8.3.98]

לפני הרשמת מ’ אגמון

בקשה לדחיית מועד הדיון

עו”ד יגאל טמיר – בשם המערערת
עו”ד עופר קרינסקי – בשם המשיבים 3 ו-4

ה ח ל ט ה

הרשמת מ’ אגמון

בפני בקשה לדחיית מועד דיון בבקשות שנקבע ליום 24.3.98 בשל דיונים קודמים של בא כוח המשיבים 3 ו-4. כל הצדדים, למעט המשיב 1, נתנו הסכמתם לבקשה. בא כוח המשיב 1 טוען כי המועד שנקבע תואם עם בא כוח המשיבים 3 ו4 -.

מתרשומת בתיק עולה כי התיק היה קבוע בתחילה ליום 5.2.98 ונדחה מתאריך זה, גם אז בניגוד לעמדת המשיב 1, ליום 24.3.98 על התאריך זה הודע למשיבים עוד ביום 26.1.98. הבקשה לדחיית המועד הוגשה רק חודש לאחר מכן – ביום 26.2.98. לבקשה לא צורפו ההזמנות לדיונים האחרים של עורכי הדין במשרד.

בנסיבות אלו אין מקום לדחיה נוספת של מועד הדיון. הדיון יתקיים כפי שנקבע ביום 24.3.98. המזכירות תודיע הודעה זו לצדדים טלפונית ובאמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, י’ באדר תשנ”ח (8.3.98).

Switch to mobile version